Projecten

2020-05-19T09:52:44+02:00

BETONNEN DAMWAND IN HEMPENS

BETONNEN DAMWAND IN HEMPENS Woonschepenhaven De Leijte in Hempens gebaggerd en nieuw betonnen damwand gerealiseerd. Project Details Opdrachtgevers gemeente Leeuwarden Foto's van het project [...]

2020-05-19T09:49:54+02:00

DAMWANDEN TE LEEUWARDEN

DAMWANDEN TE LEEUWARDEN Voor de gemeente Leeuwarden heeft Kuipers Waterbouw diverse damwanden vervangen in de gemeente Leeuwarden, totaal 550 meter. De werklocaties zijn: Tsjerkepaed, Warten: vervangen hardhouten damwandbeschoeiing Kop van Tearns: vervangen hardhouten [...]

2020-05-19T09:46:08+02:00

STEIGER MARREKRITE

STEIGER MARREKRITE Voor het Recreatieschap De Marrekrite heeft Kuipers Waterbouw Dokkum een kunststof KLP steiger van 32 meter met een oploop van 8 meter geplaatst in de Sitebuorster Ie. Project [...]

2020-05-19T09:44:18+02:00

RENOVATIE 2 BRUGGEN GROU

RENOVATIE 2 BRUGGEN GROU In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft Kuipers Waterbouw Dokkum twee bruggen gerenoveerd te Grou, brug "Brêgepaad" en brug "De Fuke". Het project omvatte het opstellen van de [...]

2020-05-19T09:41:51+02:00

VERBINDINGSVAART DOKKUM

VERBINDINGSVAART DOKKUM De verbindingsvaart te Dokkum verbindt de Dokkumer Ie en de Wâldfeart. Kuipers Waterbouw heeft de oeverbeschermingen en steigers aangebracht. Project Details Opdrachtgevers Gemeente Dongeradeel Foto's [...]

2020-05-19T09:38:33+02:00

VERHOGEN BRUG LOODIJK WIRDUM

VERHOGEN BRUG LOODIJK WIRDUM In het kader opwaardering sloepenroute Leeuwarden - Grou door de Wirdumervaart heeft Kuipers Waterbouw Dokkum in de Loodijk de fietsbrug verhoogd en vernieuwd. Project Details [...]

2020-05-19T09:33:50+02:00

WALBESCHOEIING NIEZIJL

WALBESCHOEIING NIEZIJL In opdracht van waterschap Noorderzijlvest heeft Kuipers Waterbouw Dokkum In Niezijl walbeschoeiing aangebracht in het Niezijlsterdiep. Project Details Opdrachtgevers Waterschap Noorderzijlvest Foto's van het project [...]

Wij werken onder andere voor:

Kuipers Waterbouw voert al ruim 20 jaar werkzaamheden uit op de Friese wateren
in opdracht van onderstaande instanties:

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten?

Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

neem contact op