CO2 – Prestatieladder

De beperking van uitstoot van CO2 in de bedrijfsvoering is voor Kuipers Waterbouw Dokkum een belangrijk doel. Aan de hand van de CO2- prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) kunnen we ons doel vormgeven en daar ook naar handelen. Dat betekent dat wij op het hoogst haalbare niveau willen acteren op het gebied van duurzaamheid, het efficiënt gebruik maken van materialen/machines en het gebruik van steeds duurzamere energie.

De CO2- prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2- voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

Kuipers Waterbouw Dokkum B.V. CO2-bewust Certificaat

Inzicht

Om een CO2-reductieplan te realiseren, moeten we inzicht krijgen in ons huidige CO2-uitstoot. Hiervoor hebben we een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze CO2-voetprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

C02-Reductieplan

Vanuit de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd om onze footprint te reduceren. Hier zijn we als bedrijf actief mee bezig om de uitgesproken doelstellingen te realiseren en door te voeren in onze bedrijfsstructuur.

Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van onze CO2-besparingsdoelstellingen alsook behaalde CO2- reducties in onze bedrijfsvoering. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven. Voor vragen of verdere informatie over de CO2- prestatieladder kunt u contact opnemen via de contact-pagina op onze website.

Initiatieven en participaties

Gezien ons materiaalverbruik zijn we steeds zoekende naar materialen die een beperkte impact op het milieu hebben. In het kader van materiaalverbruik zijn we bezig met een ketenanalyse om de verschillen tussen de materialen in kaart te brengen en waar mogelijk toe te passen in onze bedrijfsvoering.

Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO2-reductie. Het nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO2- reductiemaatregelen. In het onderstaande overzicht staan de maatregelen die al getroffen zijn en die mogelijk kansen bieden om het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder te verlagen.

Te treffen en al getroffen maatregelen

  • Verduurzamen van het stroomverbruik
  • Start/stop systeem op mobiele werktuigen
  • Klimaatbeheersing bedrijfsruimtes geoptimaliseerd
  • Isoleren bedrijfshal
  • Optimaliseren vaar en transport bewegingen
  • Aandacht voor het nieuwe rijden en het nieuwe draaien

Wij werken onder andere voor:

Kuipers Waterbouw voert al ruim 20 jaar werkzaamheden uit op de Friese wateren
in opdracht van onderstaande instanties:

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten?

Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

neem contact op