De waterbouwspecialist van Noord-Nederland

Projecten

Steiger Marrekrite

Categorie: Steigers
Voor het Recreatieschap De Marrekrite heeft Kuipers Waterbouw Dokkum een kunststof KLP steiger van 32 meter met een oploop van 8 meter geplaatst in...Lees Meer

Renovatie 2 bruggen Grou

Categorie: Bruggen
In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft Kuipers Waterbouw Dokkum twee bruggen gerenoveerd te Grou, brug "Brêgepaad" en brug "De Fuke". Het...Lees Meer

Verbindingsvaart Dokkum

Categorie: Walbeschoeiing
De verbindingsvaart te Dokkum verbindt de Dokkumer Ie en de Wâldfeart. Kuipers Waterbouw heeft de oeverbeschermingen en steigers aangebracht.Lees Meer

Verhogen brug Loodijk Wirdum

Categorie: Bruggen
In het kader opwaardering sloepenroute Leeuwarden - Grou door de Wirdumervaart heeft Kuipers Waterbouw Dokkum in de Loodijk de fietsbrug verhoogd...Lees Meer

Oevers noordelijke stadsgrachten Dokkum

Categorie: Walbeschoeiing
In het kader van het project Súd Ie & Wetterfront Dokkum vervangt Kuipers Waterbouw de oevers rond de noordelijke stadsgrachten te Dokkum. Het...Lees Meer
<< <Page 2 of 8> >>
"