De waterbouwspecialist van Noord-Nederland

Projecten

Betonnen damwand in Hempens

Categorie: Baggerwerk
Woonschepenhaven De Leijte in Hempens gebaggerd en nieuw betonnen damwand gerealiseerd.Lees Meer

Damwanden te Leeuwarden

Categorie: Walbeschoeiing

Voor de gemeente Leeuwarden heeft Kuipers Waterbouw diverse damwanden vervangen in de gemeente Leeuwarden, totaal 550 meter. 

 

...Lees Meer

Steiger Marrekrite

Categorie: Steigers
Voor het Recreatieschap De Marrekrite heeft Kuipers Waterbouw Dokkum een kunststof KLP steiger van 32 meter met een oploop van 8 meter geplaatst in...Lees Meer

Renovatie 2 bruggen Grou

Categorie: Bruggen
In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft Kuipers Waterbouw Dokkum twee bruggen gerenoveerd te Grou, brug "Brêgepaad" en brug "De Fuke". Het...Lees Meer

Verbindingsvaart Dokkum

Categorie: Walbeschoeiing
De verbindingsvaart te Dokkum verbindt de Dokkumer Ie en de Wâldfeart. Kuipers Waterbouw heeft de oeverbeschermingen en steigers aangebracht.Lees Meer
<< <Page 2 of 8> >>
"