De waterbouwspecialist van Noord-Nederland

Projecten

Súd Ie door Dokkum

Categorie: Walbeschoeiing

In het kader van het bevaarbaar maken van de Súd Ie is Kuipers Waterbouw Dokkum in opdracht van de gemeente Dongeradeel begonnen met de...Lees Meer

Onderhoud walkeringen 2016 Leeuwarden

Categorie: Walbeschoeiing
Van de gemeente Leeuwarden hebben wij het bestek aangenomen voor het aanbrengen van diverse beschoeiingen, onder andere aan de Hounsdyk - Goutum,...Lees Meer

Betonnen damwand in Hempens

Categorie: Baggerwerk
Woonschepenhaven De Leijte in Hempens gebaggerd en nieuw betonnen damwand gerealiseerd.Lees Meer

Damwanden te Leeuwarden

Categorie: Walbeschoeiing

Voor de gemeente Leeuwarden heeft Kuipers Waterbouw diverse damwanden vervangen in de gemeente Leeuwarden, totaal 550 meter. 

 

...Lees Meer

Steiger Marrekrite

Categorie: Steigers
Voor het Recreatieschap De Marrekrite heeft Kuipers Waterbouw Dokkum een kunststof KLP steiger van 32 meter met een oploop van 8 meter geplaatst in...Lees Meer
<< <Page 2 of 9> >>
"