De waterbouwspecialist van Noord-Nederland

Súd Ie door Dokkum

Categorie: Walbeschoeiing

In het kader van het bevaarbaar maken van de Súd Ie is Kuipers Waterbouw Dokkum in opdracht van de gemeente Dongeradeel begonnen met de...Lees Meer

Onderhoud walkeringen 2016 Leeuwarden

Categorie: Walbeschoeiing
Van de gemeente Leeuwarden hebben wij het bestek aangenomen voor het aanbrengen van diverse beschoeiingen, onder andere aan de Hounsdyk - Goutum,...Lees Meer

Damwanden te Leeuwarden

Categorie: Walbeschoeiing

Voor de gemeente Leeuwarden heeft Kuipers Waterbouw diverse damwanden vervangen in de gemeente Leeuwarden, totaal 550 meter. 

 

...Lees Meer

Verbindingsvaart Dokkum

Categorie: Walbeschoeiing
De verbindingsvaart te Dokkum verbindt de Dokkumer Ie en de Wâldfeart. Kuipers Waterbouw heeft de oeverbeschermingen en steigers aangebracht.Lees Meer

Oevers noordelijke stadsgrachten Dokkum

Categorie: Walbeschoeiing
In het kader van het project Súd Ie & Wetterfront Dokkum vervangt Kuipers Waterbouw de oevers rond de noordelijke stadsgrachten te Dokkum. Het...Lees Meer
Page 1 of 4> >>