De waterbouwspecialist van Noord-Nederland

Betonnen damwand in Hempens

Categorie: Baggerwerk
Woonschepenhaven De Leijte in Hempens gebaggerd en nieuw betonnen damwand gerealiseerd.Lees Meer

Baggeren Centrum Harlingen

Categorie: Baggerwerk

Baggeren drie watergangen in Harlingen (bagger klasse 2T).

 

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen

Lees Meer

Uitbaggeren Eendenkooi

Categorie: Baggerwerk

Uitbaggeren eendenkooi De Kobbekoai te Tytsjerk.

 

Opdrachtgever: It Fryske Gea

Lees Meer